Menu

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Mulino d.o.o. obvezuje se na zaštitu vaših osobnih podatka. S time vas upoznaje tekst u nastavku.

Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Uvodne odredbe

Mulino d.o.o.poštuje Vašu privatnost i čini sve kako bi Vaši osobni podaci bili zaštićeni. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa ovim Pravilima privatnosti te primjenjivim zakonskim odredbama.Molimo imajte na umu da u svakom trenutku zadržavamo pravo izmjene uvjeta Politike privatnosti (u daljnjem tekstu: ''Politika''). Osobne podatke možemo prikupljati u svakoj dodirnoj točki ili interakciji s gostom, a također i u svim aspektima našeg poslovanja.

Ova Politika privatnosti za Mulino d.o.o . primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem usluga i proizvoda Mulino d.o.o. povjeravate nam svoje podatke. Ova Politika opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je:

Mulino d.o.o., Buje, Škrile 75a, OIB: 75599831396

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-pošte: mulino@mulino.hr

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka. Kod obrade vaših osobnih podataka možemo se poslužiti pružateljima usluga izvan EU-a. To ćemo učiniti samo ako za tu treću zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

"Osobnim podacima" smatraju se sve informacije prikupljene i pohranjene u obliku koji omogućuje da budete osobno identificirani, i to direktno (npr. imenom) ili indirektno (npr. brojem telefona) kao fizička osoba. Prije nego što nam dostavite te informacije, preporučujemo da pročitate ovaj dokument u kojemu su opisane naše smjernice za zaštitu privatnosti klijenata.

Mi možemo koristiti Vaše osobne informacije (u nastavku „OI“) u marketinške svrhe. Ako tako zahtijeva važeći zakon, od Vas će biti zatraženo da date izričiti prethodni pristanak za primanje takvih marketinških materijala.

Ako pristupite i koristite našu stranicu (što uključuje: pregled, prijenos, pohranjivanje u međumemoriju ("cache") ili spremanje ove stranice ili bilo kog servisa, funkcije, materijala ili sadržaja koji se nalaze na njoj), to znači da ste pročitali i prihvatili sve uvjete korištenja. Ako se ne slažete s uvjetima, ne smijete koristiti ovu stranicu u bilo koju svrhu.

Vaša prava

 1. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 2. Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza.

3.Pravo na mogućnost prijenosa podataka:Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu.

 1. Pravo na pristup: Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojemu će osobni podaci biti pohranjeni ili o kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju Vaših prava koja su navedena o ovoj točci Politike, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se osobni podaci prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije.
 2. Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:                          a) ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka      b) ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
  c) ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva
  d) ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
 3. Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 4. Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 5. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz uvodnih odredbi ove Politike.
 6. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 7. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Pravne osnove za obradu Vaših podataka

Osobne podatke obrađujemo na temelju sljedećih pravnih osnova:

Na pravnu osnovu oslanjamo se da je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora, odnosno za finaliziranje i upravljanje vašom rezervacijom. Ako potrebni osobni podaci ne budu dani, mi ne možemo finalizirati rezervaciju, niti možemo pružiti usluge službe za korisnike.

Oslanjamo se na svoje legitimne poslovne interese kako bi pružali svoje usluge, sprječavali prijevare i poboljšali svoje usluge. Prilikom korištenja osobnih podataka u svrhu ostvarivanja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih osoba, uvijek ćemo davati prioritet vašim pravima i interesima za zaštitom vaših osobnih podataka nad našim pravima i interesima ili pravima i interesima treće osobe. Nekad vas možemo kontaktirati i putem drugih kanala kao što su e-pošta, pošta, telefon ili SMS - odabrani način ovisi o kontaktnim informacijama koje ste prethodno podijelili s nama. Također obrađujemo poruke koje nam pošaljete. Postoji nekoliko razloga tomu:

Odgovaranje i obrada bilo kakvih zahtjeva koje ste napravili. Gostima nudimo i razne načine razmjene podataka, zahtjeva i komentara o njihovim ponudama i postojećim rezervacijama napravljenim putem naših internet stranica i booking sučelja.

Prilikom korištenja naših usluga možete primiti upitnik ili poziv za pisanje recenzije o svom iskustvu s nama.

Također vam šaljemo druge vrste materijala vezanih uz vaše rezervacije, kao što su informacije o tome kako nas možete kontaktirati ako vam zatreba pomoć dok ste na putu i informacije za koje smatramo da bi vam mogle biti korisne prilikom planiranja vašeg boravka i njegovog provođenja na najbolji mogući način. Također vam šaljemo materijal vezan uz nadolazeće rezervacije putovanja.

Kada nazovete tim za rezervacije, koristimo sustav automatskog prepoznavanja telefonskog broja kako bi povezao vaš telefonski broj. Naš tim za rezervacije može zatražiti autentikaciju vaših podataka, čime osigurava povjerljivost podataka o rezervaciji.

Također, oslanjamo se, kada je to primjenjivo, na ispunjavanje pravnih obveza (kao što su zakoniti zahtjevi tijela nadležnih za provođenje zakona). Kada je to potrebno na temelju primjenjivog prava, ishoditi ćemo vašu privolu prije obrade vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga.

Informacije za pojedine kategorije ispitanika

1.Gosti i drugi korisnici naših usluga

1.1. Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?

Kod obrade Vaših osobnih podataka dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu, npr. kako bismo stalno unaprjeđivali svoje proizvode i usluge, kako bi kontakt s Vama bio individualniji te kako bismo svoju ponudu i proizvode što više prilagodili Vašim korisničkim navikama. Takve procese možemo nazvati profiliranjem te se kao takvi spominju u daljnjem tekstu. Također, možemo raditi obradu i analizu velike količine podataka o našim korisnicima tako da se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom. Sve vrste Vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe:

Komunikacija putem telefona, elektronske pošte i izravno na mjestu pružanja usluge: Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, stupamo s Vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu: poziv, SMS, elektronička pošta (e-mail), društvene mreže, pisanim putem (poštom)

Upravljanje Vašim rezervacijama soba u smještajnom objektu;

Pružanje usluga koje ste tražili od nas (npr. pružanje usluga smještaja u hotelu, pružanje usluga hrane i pića, wellness usluge, usluge igračnice);

Pružanje informacija o konferencijama i događanjima

Organizacija kongresa i seminara;

Prijava i odjava gosta kojem pružamo smještaj;

Osiguranje plaćanja pružanja usluga;

Ostvarivanje prava prema gostu (npr. naplata računa za pružene usluge)

Unapređenje Vašeg boravka u smještajnom objektu;

Upravljanje programom vjernosti;

Korištenje Vaših povratnih informacija za unapređenje naših usluga;

Pružanje usluga nakon boravka: prijava na naš newsletter, ostale marketinške komunikacije te marketinške aktivnosti sa svrhom obavještavanja o našim uslugama i proizvodima;

Naše interne statističke obrade podataka;

Praćenje zadovoljstva;

Realizacija ugovora: Osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja i obračuna usluga u turizmu i ugostiteljstvu u skladu s važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (npr. Pružanje usluga smještaja u hotelima ). Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti osobnih podataka itd.), kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima (npr. radi slanja obavijesti, slanja podsjetnika za plaćanje usluga i slično). U svrhu realizacije ugovora možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.;

Otkrivanje zlouporaba i prepoznavanje grešaka:

Vaše osobne podatke obrađujemo i interno, radi razotkrivanja prijevara i zlouporaba. U svrhu otkrivanja zlouporaba i prepoznavanja grešaka možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.;

Provjera boniteta i naplata potraživanja: Prije zaključenja ugovora i tijekom postojećeg ugovornog odnosa s Vama mi Mulino d.o.o. imamo opravdan interes saznati više o bonitetu svojih (budućih) korisnika. Ako smo Vaše osobne podatke pohranili već prilikom ranijega ugovornog odnosa s Vama (a još uvijek ih čuvamo u skladu s važećim propisima i ovom Politikom), možemo ih upotrebljavati za ocjenu boniteta u slučaju da želite zaključiti novi ugovor s nama. U tom slučaju riječ je o profiliranju u smislu ove Politike. Ako je Vaš bonitet nizak ili ne možemo dobiti podatke o Vašem bonitetu, možemo odbiti sklapanje ugovora ili zatražiti dodatna sredstva osiguranja. Ako imate prigovor u vezi s procjenom boniteta, možete je osporiti u bilo kojem trenutku i iznijeti svoje gledište. Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo Vam dali priliku za očitovanje.;

Profiliranje: Mulino d.o.o. obrađuje osobne podatke iz članka 1.3, od točke a do c  ove Politike u okviru opravdanog (legitimnog) interesa kako bi dobio pregled naših proizvoda i usluga za koje biste mogli biti zainteresirani te kako bismo Vam dodijelili internu korisničku kategoriju. Temeljem toga, kao našem korisniku, možemo Vam ponuditi odgovarajuće usluge i proizvode prilagođene Vašim korisničkim navikama, a koje Vam mogu donijeti dodatne pogodnosti, odnosno predvidjeti Vaše potrebe te pravovremeno na njih reagirati. Na primjer: ukoliko primijetimo da se često boravite u objektu Mulina d o.o., možemo Vam ponuditi posebnu ponudu za boravak u Mulinu d.o.o. ; Ukoliko primijetimo da češće koristite wellness usluge u našem objektu, možemo Vam ponuditi poseban paket koji sadrži wellness sadržaje. U tom ćemo smislu obrađivati npr. podatke o načinu korištenja našim proizvodima i uslugama, preferiranom načinu i kanalu komunikacije te Vaše demografske podatke (dob, spol…).

Mi odgovorno jamčimo da će isti podaci biti korišteni samo u te svrhe. Svrha korištenja podataka je u ostvarivanju kontakta s Vama (kako bismo Vam mogli poslati informacije poštom, faksom, elektroničkom poštom, telefonom i sl.), ukoliko bi došlo do potrebe da Vas brzo kontaktiramo, ili u okviru ulaska u statističku obradu podataka, ali samo radi naših internih potreba i istraživanja tržišta.

Budući da ne prikupljamo hotimično osobne podatke osoba mlađih od 18 godina, bili bismo zahvalni kada nam vaša djeca ne bi dostavljala bilo kakve osobne informacije bez Vaše dozvole.

Što se tiče obveza prema lokalnim vlastima, moguće je da ćemo također biti u obvezi dostaviti Vaše informacije lokalnim vlastima ako je tako predviđeno zakonom.

1.2. Izvori iz kojih prikupljamo Vaše podatke

Osobni podaci koje nam dajete.

Prikupljamo i koristimo podatke koje nam dajete. Kada napravite rezervaciju smještaja (dalje: rezervaciju) i prilikom prijave u smještajnom objektu, od vas se (minimalno) traži ime i prezime, adresa e-pošte, kućna adresa, broj telefona/mobitela, podatci o plaćanju, datum rođenja, imena gostiju koji putuju s vama i bilo kakve preferencije (kao što su preferencije u pogledu prehrane i eventualne smanjene pokretnosti) vezane uz vaš boravak.

Ako trebate kontaktirati našu službu za rezervacije ili nas želite kontaktirati nekim drugim putem (komunicirati s rezerviranim Pružateljem putovanja putem nas), na taj način ćemo također prikupljati vaše osobne podatke. Gosti mogu također primiti poziv za pisanje recenzije kako bi budući gosti lakše pronašli ono što traže. Od vas ćemo prikupljati podatke koji su uključeni u vašim recenzijama, uključujući vaš nadimak i avatar ako ga koristite.

Osim toga, možete odlučiti poslati nam feedback ili tražiti pomoć prilikom korištenja naših usluga.

Osobni podaci koje nam dajete o drugima.

Možda u nekim slučajevima nećete učiniti rezervaciju za sebe. Možda ćete ići na putovanje s drugim gostima čije ćete podatke navesti tijekom rezervacije ili ćete možda napraviti rezervaciju u nečije ime.

Dužni smo naglasiti da je vaša odgovornost osigurati da je osoba ili osobe čije ste nam osobne podatke dali upoznata s time te da razumije i prihvaća način na koji koristimo te podatke (kao što je opisano u Politici).

Osobni podaci koje primamo iz drugih izvora.

Ne prikupljamo samo podatke koje nam dajete - također možemo primiti informacije o vama iz drugih izvora. Oni uključuju poslovne partnere poput distribucijskih partnera i drugih neovisnih trećih strana, te se sve što dobijemo od njih može kombinirati s podacima koje nam dajete vi sami. Na primjer, usluge rezervacije ne ustupamo isključivo putem nas i naših aplikacija, već su isto integrirane u usluge distribucijskih partnera koje možete pronaći na internetu. Ako koristite neke od njih, možete dati podatke potrebne za rezervaciju našem poslovnom partneru, a on ih zatim prosljeđuje nama. Ti distribucijski partneri dijele podatke o plaćanju s nama kako bismo mogli upravljati rezervacijom i obraditi je te kako bi cijeli postupak protekao bez poteškoća za vas.

Distrubucijski partneri također dijele podatke o vama s nama – to se može dogoditi u slučaju da imate pitanja vezana uz rezervaciju te ako dođe do poteškoća vezanih uz rezervaciju.

1.3. Vrsta podataka koje prikupljamo

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

 1. a) Vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona).
 2. b) ostale osobne podatke, koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci koji su posebno osjetljivi s aspekta zaštite osobnih podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim uvjerenjima ili svjetonazoru, genetički podaci.
 3. c) Vaše podatke o potrošnji i korištenju naših proizvoda i usluga: npr. iznos potrošnje za uslugu smještaja, hrane i pića, wellness usluga i tretmana, igračnice i sl.
 4. d) podatke o Vašim navikama korištenja naših proizvoda i usluga općenito: npr. željeni period boravka, dužina boravka, preferirana vrsta usluge npr wellness-a, hrane i pića, igračnice.
 5. e) ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Vi možete u svako doba otkazati zaštitu nad ovim podacima, izričitom izjavom. Vi se možete u svako doba isključiti s naše mailing liste, čime Vaši podaci neće biti korišteni s naše strane za promociju. U tom slučaju mi ih možemo koristiti samo u svoje interne svrhe, npr. radi statističke obrade podataka.

1.4. Dijeljenje Vaših podataka s drugim osobama

U određenim situacijama, podijelit ćemo vaše osobne podatke s trećim osobama.

Treće osobe koje pružaju usluge: Koristimo pružatelje usluga za obradu vaših osobnih podataka u naše ime. Ta se obrada vrši u nekoliko svrha, uključujući slanje marketinških materijala ili provjeru točnosti adrese e-pošte koju ste naveli prilikom postupka rezerviranja. Treće osobe koje pružaju usluge obvezale su se da će čuvati povjerljivost pruženih informacija te ne smiju koristiti vaše osobne podatke u druge svrhe osim onih koje smo mi odredili.

Pružatelji usluga naplate i (druge) financijske institucije: Kada vi ili vlasnik kreditne kartice korištene za rezervaciju zatražite povrat novca za vašu rezervaciju, trebamo podijeliti određene informacije o rezervaciji s pružateljem usluge naplate i relevantnom financijskom institucijom koja će izvršiti povrat. To također može uključivati kopiju vaše potvrde rezervacije. Ako to budemo smatrali neophodnim za otkrivanje ili sprječavanje prijevare, te informacije možemo podijeliti s relevantnim financijskim institucijama.

Nadležna tijela: Osobne podatke otkrivamo tijelima nadležnima za provođenje zakona ako je potrebno sukladno zakonu ili je nužno za prevenciju, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare, ili ako smo na drugi način pravno obvezni to učiniti. Osim toga, nadležnim tijelima možemo otkriti osobne podatke kako bismo zaštitili svoja prava ili imovinu ili prava i imovinu naših poslovnih partnera.

Poslovni partneri: Surađujemo s mnogim poslovnim partnerima. Naši poslovni partneri distribuiraju ili promiču naše usluge i proizvode.

Nakon što napravite rezervaciju putem internetske stranice ili aplikacije nekog od naših poslovnih partnera, određeni osobni podaci koje im date, kao što su vaše ime i adresa e-pošte, vaša adresa, podaci o plaćanju i ostali relevantni podaci, bit će proslijeđeni nama kako bismo finalizirali i upravljali vašom rezervacijom. Ako poslovni partner pruža usluge korisničke službe, mi ćemo s njime podijeliti podatke relevantne za vašu rezervaciju (kada i u mjeri u kojoj je to potrebno) kako bi vam mogao pružiti adekvatnu i učinkovitu podršku. Nakon što napravite rezervaciju putem internetske stranice ili aplikacije jednog od naših poslovnih partnera, on može primiti određene dijelove vaših osobnih podataka vezane uz određenu rezervaciju, kao što su vaše ime i adresa e-pošte. To se čini u interne svrhe partnera (kao što su analitičke svrhe) i, ako vi to zatražite, u svrhu vođenja programa vjernosti ili marketinga.

Nakon što napravite rezervaciju putem internetske stranice naših poslovnih partnera, molimo vas da pročitate njihovu izjavu o privatnosti ako vas zanima kako oni mogu obrađivati vaše osobne podatke. U svrhu otkrivanja i sprječavanja prijevare i ako je to potrebno, također možemo izmjenjivati podatke o našim korisnicima s poslovnim partnerima.

Booking sučelje: Možemo vam omogućiti da rezervacije činite putem Booking sučelja. Kao dio postupka rezervacije, bit ćemo obvezni podijeliti neke od vaših osobnih podataka koji su relevantni za tu rezervaciju s tim poslovnim partnerom.

Prenošenje osobnih podataka koje je opisano u Politici može uključivati prenošenje osobnih podataka u druge države čiji zakoni o zaštiti podataka nisu toliko sveobuhvatni kao zakoni država članica Europske unije. Kada je to nužno na temelju europskog prava, prenijet ćemo osobne podatke samo primateljima koji omogućuju adekvatnu razinu zaštite podataka. U takvim situacijama, po potrebi, sklopit ćemo ugovore kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima. Možete nas zamoliti da vam pošaljemo na uvid preslike takvih ugovora korištenjem navedenih kontakt podataka.

1.5. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše temeljne osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo vaše podatke:

 • vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona)
 • ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom rezervacije smještajnog objekta kao što su podaci iz osobne iskaznice ili putovnice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci.

Vaši ostali osobni podaci načelno se brišu po prestanku odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Vaše podatke o korištenju naših proizvoda ili usluga, njihovim sadržajima načelno brišemo po prestanku odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Jednom kad nam dostavite podatke i pristanete da Vas kontaktiramo ulazite na našu mailing listu. Trenutak ulaska jest Vaš pristanak da Vas se kontaktira. Zaštita privatnosti Vaših podataka postoji trajno. U svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste.

 1. Newsletter

Vaše informacije koristimo u sljedeće marketinške svrhe:

a) Kako bismo vam slali redovite novosti vezane uz naše proizvode i usluge. Možete se odjaviti od primanja obavijesti putem emaila brzo, jednostavno i bilo kada - samo kliknite na "Odjavi se" u svakom newsletteru.

b)Prilikom sudjelovanja u drugim promotivnim aktivnostima (poput natječaja, programa vjernosti ili nagradnih igara), relevantne će se informacije koristiti za administraciju tih promotivnih aktivnosti.

 

Linkovi na druge web stranice

Ova web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja Mulino d.o.o. ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Mulino d.o.o.  ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije koje njima upravljaju.

Mjere zaštite osobnih podataka

Provodimo razumne postupke kako bismo spriječili neovlašten pristup i zloupotrebu osobnih podataka. Za zaštitu i čuvanje osobnih podataka koje ste nam povjerili koristimo prikladne poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne procedure te tehničke i fizičke restrikcije za pristup i korištenje osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe. Sigurnosne mjere podložne su tehničkom napretku i razvoju. Možemo ažurirati ili izmijeniti sigurnosne mjere s vremena na vrijeme pod uvjetom da takva ažuriranja i izmjene ne rezultiraju degradacijom cjelokupne sigurnosti sustava. Definiramo kontrolu pristupa sustavu i koji zaposlenici imaju pristup osobnim podacima gostiju i drugih osoba. Osigurat ćemo da svaki naš zaposlenik koji ima ovlasti za obradu osobnih podataka podliježe obvezi čuvanja povjerljivosti te stalnu edukaciju u pogledu zaštite osobnih podataka klijenata, partnera, gostiju i drugih osoba sukladno zakonskim propisima

Zaštita osobnih podataka djece

Savjetujemo roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na Internetu. Ne želimo i nemamo namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina, ne želimo ih ni na koji način rabiti niti odati trećima. Ne omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale pomoću kojih ih se može kontaktirati. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se s naše baze podataka ukoliko roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili staratelj, uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili, možete zahtijevati brisanje podataka (ukoliko se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda Vaših osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog trenutka koristimo u navedene svrhe Vaše stare podatke. Ako budete imali poteškoća s Vašim pravima, molimo kontaktirajte nas direktno putem e-mail adrese: mulino@mulino.hr

Vaša suglasnost

Popunjavajući formulare na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni da mi Vaše podatke upotrebljavamo i prikupljamo u skladu sa zakonom i uvjetima naše politike privatnosti.

Korisnik je suglasan da je korištenje naših internetskih stranica isključivo na njegovu odgovornost. Mulino do.o. ne može ni na koji način jamčiti da korištenje ove web-stranice neće biti prekinuto ili da će biti bez grešaka.

Transparentnost

Sve promjene naše Izjave o privatnosti stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na ovoj stanici.

Mulino d.o.o. pridržava pravo promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene Pravila objavit ćemo na Internetskom portalu Mulina d.o.o.,a u slučaju značajnijih promjena obavijestit ćemo Vas o tome na jasan i razumljiv način.

Svibanj 2018.